Textiele Vorming

Middelbare Graad
Textiele Vorming – vanaf 12 jaar

Het atelier van textiele vorming is zowel technisch als artistiek.
Naast de klassieke kant is er ook aandacht voor het experiment van de hedendaagse kant binnen de textiele vorming, de architecturale kunsten en het driedimensionaal werk. Het kantklossen wordt minimum 1 lesuur per week gegeven. Men kan in deze richting ook enkel kant volgen.
Er worden lessen gegeven in vormleer, materialenkennis, (mode)tekenen. Het atelier biedt een ruim aanbod aan mogelijkheden, textieltechnieken (zoals batik, weven, papier scheppen, druktechnieken, vezelpapier, vilten, mouleren, patroontekenen, naaien, enz.), materialen en experimenten binnen de vakgebieden van kant, textiel, mode en interieur.

Duur

Vanaf 1 september, 4 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 6 jaar.

Vakken

Beeldende Vorming (BV)
• 3 uur textiele werkvormen
• 1 uur waarnemingstekenen

Resultaat van de studie

Overgangsattest of eindgetuigschrift complementair aan secundair onderwijs.

Uurregeling

woensdag 13.45 tot 17.20 u of
zaterdag 13.45 tot 17.20 u

Plaats

• Kant
Freren Fonteinstraat 6
8000 Brugge