Beeldende Vorming

Middelbare Graad
Beeldende Vorming – vanaf 12 jaar

Beeldende kunst wordt benaderd als een spel van vele mogelijkheden. Zij kan jonge mensen bewuster maken van zichzelf en bewondering opwekken voor de grote wereld waarin zij leven. Bij hun vaak moeizame zoektocht naar zelfrealisatie kan beeldende kunst beslist gezien worden als een waardevolle “deuropener”. Beeldende kunst is zeker geen overbodige luxe maar een fundamentele ervaring.
Leren tekenen, streven naar oplossingen vanuit de dagelijkse problematiek en dit door creatief denken, zijn de hoofddoelstellingen van deze lessen. Oplossingen kunnen gemakkelijk op een leuke en creatieve manier bedacht worden. Door begeleidend op te treden en ieders eigen persoonlijkheid te respecteren, kan ieder individu zijn eigen kunst ontwikkelen. In deze lessen leert de persoon belangrijke en onbelangrijke aspecten van elkaar onderscheiden. Tenslotte is het de bedoeling de leerlingen kennis te laten maken met verschillende materialen, kunstvormen en -strekkingen.

Plaats

• Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Deeltijds Kunstonderwijs
Katelijnestraat 86
8000 Brugge