Algemeen Beeldende Vorming

Lagere Graad
Algemeen Beeldende Vorming

Alle jongens en meisjes van zes tot elf jaar kunnen op de academie (centrum stad en de deelgemeenten Sint-Andries, Sint-Michiels, Sint-Kruis, Sint-Jozef, Assebroek en Dudzele) alsook in de kantschool “Algemeen Beeldende Vorming” volgen. Het leerprogramma wordt opgevat als een (noodzakelijke) aanvulling op het lager onderwijs. Het is hierbij voornamelijk de bedoeling om de aangeboren creativiteit van de kinderen gaande te houden, te stimuleren en verder uit te bouwen tot een essentieel deel van de volwassen persoonlijkheid. Dit gebeurt onder meer door contact met een grote waaier van materialen en technieken, telkens nieuwe stimulansen die het leren zien en het denken in beelden bevorderen.

Duur

Vanaf 1 september, 3 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 6 jaar.

Resultaat van de studie

Overgangsattest of eindgetuigschrift complementair aan het basisonderwijs.

Uurregeling

Hoofdschool
• woensdag 13.45 tot 16.30 u of
• zaterdag 9.15 tot 12.00 u of
• zaterdag 13.45 tot 16.30 u

Wijkafdelingen Sint-Michiels, Dudzele, Sint-Jozef en Assebroek
• woensdag 13.45 tot 16.30 u

Wijkafdeling Sint-Kruis en Sint-Andries
• woensdag 13.45 tot 16.30 u of
• zaterdag 9.15 tot 12.00u

Kant – Freren Fonteinstraat
• woensdag 13.45 tot 16.30 u of
• zaterdag 13.45 tot 16.30u

Plaats

Stedelijke Academie Brugge
Deeltijds Kunstonderwijs
Katelijnestraat 86
8000 Brugge

Filialen op woensdag en zaterdag
Gemeentelijke Basisschool De Triangel – Diksmuidse Heerweg 157 – 8200 Brugge
Basisschool Mozaïek – Pastorieweg 4 – 8310 Sint-Kruis
Kanthuis – Freren Fonteinsstraat 6 – 8000 Brugge

Filialen op woensdag
Sint-Leo Hemelsdaele | Basisschool De Komme – Sint Jozefstraat 2 – 8000 Brugge
Gemeentelijke Basisschool Sint-Michiels – Rijselstraat 71 – 8200 Brugge (LG 1-2-3)
Gemeentelijke Basisschool Sint-Michiels – Sint-Michielslaan 33 – 8200 Brugge (LG 4-5-6)
Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord – Damse Steenweg 30 – 8380 Brugge
Basisschool Jan Fevijn | campus Paalbos – Gemene Weideweg Zuid 121 – 8310 Brugge