Vrije Grafiek

HOGERE GRAAD/SPECIALISATIEGRAAD
DISCIPLINE VRIJE GRAFIEK

Een tekenvorm die u in staat stelt uw eigen beeldtaal te ontwikkelen waarbij de mogelijkheid bestaat om door “drukken” een werk te vermenigvuldigen of experimenten te ontwikkelen met hun specifieke kenmerken en eigenschappen. Deze Academie biedt u de mogelijkheid om drie verschillende drukprocédés te exploreren in al hun facetten; hoogdruk, diepdruk en sjabloondruk. Deze druktechnieken komen steeds terug per schooljaar waarbij over alle studiejaren de moeilijkheidsgraad toeneemt zowel technisch als inhoudelijk om tenslotte te komen tot een zelfstandige en individuele interpretatie van de “Vrije Grafiek”. Naast de technische begeleiding wordt een volwaardige artistieke vorming beoogd.

Duur

Vanaf 1 september, 10 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 4 jaar

Vakken

• 7 uur vrije grafiek
• 3 uur tekenen (1 en 3 lj.)
• 2 uur tekenen + 1 uur kunstgeschiedenis (2 en 4 lj.)

Resultaat van de studie

Getuigschrift van kunstsecundair onderwijs.
Equivalent 3de graad kunstsecundair onderwijs.

Uurregeling

dinsdag 18.00 tot 21.05 u en
donderdag 18.00 tot 21.05 u en
woensdag 18.00 tot 20.40 u (aanvullend tekenen)

Plaats

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Deeltijds Kunstonderwijs
Katelijnestraat 86
8000 Brugge