Tekenkunst

HOGERE GRAAD/SPECIALISATIEGRAAD
DISCIPLINE TEKENKUNST

Leren tekenen is beter leren observeren, leren “ZIEN”. Tekenen kan aldus worden beschouwd als het verlengde van de waarneming, een universele communicatievorm tussen het individu en zijn omgeving. Tekenkunst vormt enerzijds de basis voor elke vorm van beeldende creativiteit, en is anderzijds terecht een volwaardige discipline met een rijke waaier aan expressiemogelijkheden. Het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden, het kunnen omgaan met de interactieve beelden en de esthetische beleving zijn dragende structuurelementen van de vorming in de optie tekenkunst. De beelden zullen op basis van de specificiteit van de optie aan bod komen, alsook in vak- en disciplineoverstijgende toepassingen. Het beeld “kleur” wordt naast een basisinitiatie, hoofdzakelijk bepaald door de keuze van tekenmateriaal en drager. Naast de waarneming zal ook het verbeeldingstekenen, de studie en materiaalweergave van alledaags archiefmateriaal aan bod komen. Er zal ook ruimte zijn voor het experiment dat, parallel met de evolutie van het traditioneel leerproces gaandeweg wordt aangeleerd en zonodig gestimuleerd.
Er worden in het atelier alsook in de lessen kunstgeschiedenis linken gelegd met evoluties en actuele tendensen in de kunstensector. Potlood, houtskool, inkt, bister, kleur- en pastelpotlood … kunnen o.a. als middel worden aangewend om deze nieuwe ervaringen, omtrent de beelden en het creatief opborrelend gedrag, in een eigen beeldende taal op diverse dragers vast te leggen.

Duur

Vanaf 1 september, 10 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 4 jaar

Vakken

• 7 uur tekenkunst
• 3 uur tekenen (1 en 3 lj.)
• 2 uur tekenen + 1 uur kunstgeschiedenis (2 en 4 lj.)

Resultaat van de studie

Getuigschrift van kunstsecundair onderwijs.
Equivalent 3de graad kunstsecundair onderwijs.

Uurregeling

Avondleergangen
• maandag 18.00 tot 21.05 u en
• dinsdag 18.00 tot 21.05 u en
• woensdag 18.00 tot 20.40 u

Weekend-leergang
• vrijdag 18.00 tot 20.40 u en
• zaterdag 9.00 tot 12.00 u en 13.30 tot 16.50 u

Plaats

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Deeltijds Kunstonderwijs
Katelijnestraat 86
8000 Brugge