Schilderkunst

HOGERE GRAAD/SPECIALISATIEGRAAD
DISCIPLINE SCHILDERKUNST

Indien u kiest voor de discipline Schilderkunst, dan worden interactie, stimulans en kennis van het metier aangemoedigd doordat de verschillende leerjaren samen in één atelier les volgen. Er wordt geschilderd met olieverf. In een later stadium kan ook met acryl-en aquarelverf gewerkt worden. De voorgestelde  onderwerpen zijn heel divers: stilleven, portret, landschap, levend model, abstractie,… Het stapsgewijs ontwikkelen van de technische vaardigheden enerzijds en het ontwikkelen van een schildersgevoel (manier van aanbrengen van de verf) anderzijds dragen bij tot het creëren van een hoogst persoonlijk kunstwerk.
In de eerste twee leerjaren komen de (be)geleide studies onder de vorm van opdrachten aan bod. Het accent van de uitwerking ligt op het figuratieve en waarheidsgetrouwe. Vanaf het derde jaar wordt van de cursisten een eigen input verwacht. In de specialisatiejaren wordt een eigen artistiek oeuvre uitgebouwd.Regelmatig wordt gefocust op de tendensen van de actuele schilderkunst zonder de klassieke waarden te verloochenen. Dit kan aangevuld worden met activiteiten zoals een bezoek aan een museum, een galerij, een expositie of een tentoonstelling in binnen- of buitenland.

Duur

Vanaf 1 september, 10 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 4 jaar

Vakken

• 7 uur schilderkunst
• 3 uur tekenen (1 en 3 lj.)
• 2 uur tekenen + 1 uur kunstgeschiedenis (2 en 4 lj.)

Resultaat van de studie

Getuigschrift van kunstsecundair onderwijs.
Equivalent 3de graad kunstsecundair onderwijs.

Hoofdschool, Dudzele en de Lange Rei,

Hoofdschool :
Avondleergangen
maandag 18.00  tot 21.05 u,
dinsdag 18.00  tot 21.05 u of
woensdag 18.00  tot 21.05 u,
donderdag 18.00  tot 21.05 u of

Hoofdschool :
Weekendleergang
zaterdag 9.00 tot 12.00 u en 13.30 tot 16.50 u en
woensdag 18.00 tot 20.40 u (aanvullend tekenen) of
vrijdag 18.00  tot 20.40 u (aanvullend tekenen)

Langerei :
Dagleergangen
maandag 09.00 tot 12.05 u en 13.25  tot 16.40 u of
dinsdag 09.00 tot 12.05 u en 13.25  tot 16.40 u en
woensdag 09.00  tot 11.40 u of 13.30 tot 16.10 u
(aanvullend tekenen)

Plaatsen

Hoofdschool – Katelijnestraat 86 – 8000 Brugge
Langerei – Langerei 26, 8000 Brugge

Leraars

Ackaert Kathy
Beaumont Yves
Cattoor Erwin
De Vliegher Jan
Ververs Gerd
Vrielinck Ann