Keramiek

HOGERE GRAAD/SPECIALISATIEGRAAD
DISCIPLINE KERAMIEK

Naast de algemene inleiding over keramiek, wordt kennis gemaakt met klei en andere materialen. De voornaamste bewerkingstechnieken worden aangeleerd zoals het opbouwen van kleirollen, platen, banden e.a. Ook het maken van gipsen moules voor het afgieten of indrukken van klei komt aan de beurt. Versieringstechnieken met engobe, glazuren en oxiden worden uitvoerig behandeld. Er worden opgelegde oefeningen gegeven als toepassing op deze technieken, gaande van eenvoudige geometrische vormen tot meer ingewikkelde sculpturen. Dit alles met de nodige aandacht voor de materie, de artistieke vormgeving en de ontplooiing van de persoonlijke ervaring.

Duur

Vanaf 1 september, 10 lestijden per week, 40 lesweken per jaar, gedurende 4 jaar

Vakken

• 7 uur keramiek
• 3 uur tekenen (1 en 3 lj.)
• 2 uur tekenen + 1 uur kunstgeschiedenis (2 en 4 lj.)

Resultaat van de studie

Getuigschrift van kunstsecundair onderwijs.
Equivalent 3de graad kunstsecundair onderwijs.

Uurregeling

Avondleergang
• maandag 18.00  tot 21.05 u,
dinsdag 18.00  tot 21.05 u en
woensdag 18.00 tot 20.40 u (aanvullend tekenen)
Weekendleergang
• zaterdag 9.00 tot 12.00 u en 13.30 tot 16.50 u en
vrijdag 18.00  tot 20.40 u (aanvullend tekenen)

Plaats

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Deeltijds Kunstonderwijs
Katelijnestraat 86
8000 Brugge